Kapahaka

Years 5-8

We all enjoy it when our kapahaka tutors come in for our weekly lessons.  This year our tutors are Whaea Latoya and Whaea Matakeu.

On this page, our kapahaka students can click on a video and practise their waiata.  

This week:  please practise 'Tenei te Wa':  just watch the video below!
He Honore

WHAKARONGO

WHAKARONGO KI TE REO MAORI E KARANGA NEI
WHAKARONGO KI NGA AKORANGA RANGATIRANA 
TE ATUA I TUKU IHO KIA TATOU E
PUPURITIA KOREROTIA
MO AKE TONU
WHAKARONGO KI TE REO MAORI E KARANGA NEI
WHAKARONGO KI NGA AKORANGA RANGATIRA
TENA KIA PURIA TE HAUORA E
HE KUPU TUKUIHO MO TENEI REINGA
HE KUPU TUKUIHO MO TENEI REANGA
WHAKARONGO
Purea Nei - (Poi)

KAEA - MAKERE ANA NGAHERE
KATOA - PUREA NEI E TE HAU
KAEA - HOROIA
KATOA - HOROIA E TE UA
WHITIWHITIA E TE RA
MA HEA AKE NGA PO RARURARU
MAKERE ANA NGAHERE
E RERE WAIRUA E RERE
KAEA - KI NGA HAU
KATOA - KI NGA HAU O TE RANGI
WHITIWHITIA E TE RA
ME HEA AKE NGA PO RARURARU
MAKERE ANA NGAHERE
TAHI RUA TORU WHA HII AUE HII

RUAMOKO - WHAKAEKE
Kaea - KO RUAUMOKO E NGUNGURU NEI
Katoa  -  I AU AU AUE HAA HII
Kaea  -  KO RUAUMOKO E NGUGNURU NEI
Katoa  -  I AU AUA AUE HAA HII
Kaea  -  IA HAA HAA
Katoa  -  E KO TE RAKAU A TUNGAWEREWERE I A HAA HAA
HE RAKAU TAPU KA TU TAUA KIA UENUKU I PATUKIA
TE TIPU AKE O RANGITOPEKA
PAKARU TE UPOKO O RANGITOPEKA
PATUA KI WAENGA NUI O TE TAU KI KIKURANGI HE TOKA WHAKAIRO E TU AKE NEI
HE ATUA HE TANGATA, HE ATUA HE TANGATA HAU
Kaea  -  IA HAA HAA
Katoa  -  KA TU TE IHI IHI KA TU TE WANAWANA I RUNGA I TE RANGI E TU IHO NEI
TU IHO NEI
HII